امروز چهارشنبه, 6 بهمن 1400
  • تماس با ما : 88854686
ورود مسئولین فنی به سامانه كاداستر

فرآيند آمار توليد در سامانه کاداستر معادن عملياتي گرديده است و  مسئولين فني موظف مي باشند که آمار استخراج هر ماه را علاوه بر سايت نظام مهندسي معدن، در صفحه کاربري خود در سامانه کاداستر نيز درج نمايند. لذا مسئولين فني محترم معادن بايستي توسط نام کاربري و رمز عبور تعريف شده در سامانه کاداستر، آمار استخراج هر ماه را براي معادني که به آن ها منتسب شده است، تا دهم ماه بعد در صفحه کاربري خود وارد نمايند و خاطر نشان مي‌گردد اين آمار مبناي محاسبه حقوق دولتي معادن مي‌باشد .   

نکته: لازم به ذکر است جهت ورود به سامانه کاداستر صرفاً از مرورگر Internet explprer استفاده نموده و نسبت به نصب برنامه سيلورلايت (SilverLight) اقدام نماييد.

ورود به سامانه کاداستر توسط مسئولین فنی

نام کاربري: شماره عضويت_tec

رمز عبور: شماره عضويت

قابل توجه مسئولان فنی محترم:

ارائه آمار تولید برای مسئولان فنی تا 15 روز بعد از پایان قرارداد فعال است.

امتیاز :  ۳.۱۳ |  مجموع :  ۳۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0