امروز چهارشنبه, 6 بهمن 1400
  • تماس با ما : 88854686
ورود بهره برداران

ورود بهره برداران به سامانه کاداستر

قابل توجه متقاضایان محترم ارزیابی فنی و مالی:

در فرم درخواست ارزیابی فنی و مالی اشخاص حقوقی سابقه تاسیس از سال شمار به صورت سال و ماه اصلاح گردیده است و مقادیر ماه براساس کسری از سال محاسبه می گردد.

 

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0